نشست مشترک معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با سازمان جوانان جمعیت هلال احمر

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبرداد:

به گزارش کارشناس مسئول فرهنگی و فوق برنامه، دوم بهمن ۱۴۰۱ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه میزبان جناب آقای محمدزاده رئیس دانشجویی و دکتر منیری معاون محترم دانشجویی وجوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر بود.

در این نشست در خصوص انعقاد تفاهم نامه بین این دانشگاه و سازمان فوق گفت و گوهایی انجام شد.

در جلسه یادشده مقرر شد همکاری هایی در راستای ماموریت دانشگاه صورت گیرد. همچنین درباره بومی سازی کارگاه های امداد و نجات برای رشته های فنی و و نقش دانشگاه در تربیت مربی و مدرسین در زمینه های امداد و نجات تصمیم گیری بحث و تبادل نظر شد.

در پایان مقرر شد با توجه به ظرفیت های موجود در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی همکاری های لازم در خصوص تولید محتوا و استفاده از فضاهای فیزیکی و فرهنگی بین دو دستگاه تمهیداتی بعمل آید.