نشست مسئولین دانشکده با معاونت محترم پژوهشی دانشگاه

نشست مسئولین دانشکده با معاون محترم پزوهشی و مدیران حوزه پژوهش در روز دوشنبه ۴ آذر ماه در دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد. در این جلسه در مورد موضوعات و مشکلات دانشکده در حوزه پژوهش و فناوری بحث و تبادل نظر شد

 

dsc_0215 dsc_0216 dsc_0217 dsc_0219