نشست فرهنگی اساتید، کارکنان و بازنشستگان

نشست فرهنگی اساتید، کارکنان و بازنشستگان دانشکده علوم پایه

نشست فرهنگی اساتید، کارکنان و بازنشستگان دانشکده علوم پایه

نشست صمیمی اساتید، کارکنان و بازنشستگان دانشکده علوم روز سه شنبه مورخ ۲۹ دی ماه ۹۴ برگزار گردید. در ابتدای این مراسم دکتر میرزایی رییس دانشکده    ضمن خیر مقدم و تشکر از مدعوان گرامی به بیان وضعیت کنونی دانشکده و نقش بازنشستگان و تمام افرادی که به نوعی در پیشرفت این دانشکده اثرگذار بودند پرداخت. در ادامه این نشست به پاس قدردانی از زحمات و تلاش های اساتید و کارکنان بازنشسته از ایشان تقدیر به عمل آمد.