نشست صمیمی نودانشجویان ۱۴۰۰ با رئیس دانشگاه

معاو نت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبرداد؛

به گزارش کارشناس مسئول اداره مطالعات و برنامه ریزی دانشگاه و با توجه به از سرگیری آموزش حضوری و با هدف آشنایی دانشجویان جدید با محیط دانشگاه و دانشکده ها جلسه ای با حضور رئیس دانشگاه روز ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۰ درسالن شهید طهرانی مقدم برگزار می شود. حضور دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ الزامی است.