نشست صمیمی مدیران دانشکده های مهندسی کامپیوتر و تربیت بدنی با دانشجویان

دیدار وگفتگوی صمیمانه مسئولین دانشکده با جمعی از دانشجویان و رسیدگی به مشکلات آنها

جمعی از دانشجویان کامپیوتر خوابگاه هروی در تاریخ 18/9/1398 با مسئولین دانشکده  دیدار و گفتگو کردند:

 

  • در این جلسه دانشجویان انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کردند
  • در این جلسه رییس دانشکده و معاون اموزشی وپژوهشی ومعاون فنی ودانشجویی دانشکده و دیگر اعضای مسئول دانشکده حضور داشتند و به مشکلات دانشجویان رسیدگی کردند.

 

 

img_20191220_151152_255

 

img_20191220_151156_870