نشست صمیمانه گروه تربیتی با ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم آموزشی

whatsapp-image-2019-06-10-at-1-58-37-am