معاون فنی وپژوهشی دانشکده خبر داد

نشست ریاست دانشکده علوم و جمعی از اساتید با مدیرارشد محصولات شرکت فیوه

عصر روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت آقای ولفگانگ کهنله(Wolfgang Kohnle) مدیر ارشد محصولات شرکت ساخت تجهیزات کمک آموزشی فیوه آلمان با  آقای دکتر میرزایی رییس محترم دانشکده علوم پایه ، خانم دکتر انارکی، مدیر محترم گروه شیمی و تعدادی از اساتید و کارکنان دانشکده دیدار کردند.

در این  دیدار که با حضور نماینده شرکت پرس صانکو نمایندگی رسمی شرکت فیوه در ایران انجام شد آقای کهنله به معرفی آخرین دستاوردهای این شرکت در زمینه تجهیزات کمک آموزشی پرداختند. در این دیدار جناب آقای دکتر میرزایی ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون رویکردهای نوین آموزشی و نیاز به فناوری های نو در این زمینه  به ارائه دیدگاه این دانشکده در فرایند آموزش پرداختند.

ایشان با توجه به نقش محوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در امر آموزش پیشنهادهایی را جهت  همکاری های دوجانبه آموزشی با این شرکت در زمینه پژوهش در آموزش علوم پایه مطرح نمودند.

در پایان این دیدار ضمن گفتگویی دوستانه جناب آقای کهنله از تعدادی از آزمایشگاهای دانشکده دیدار نمودند.