نشریه معماری و شهرسازی پایدار، موفق به کسب چارک Q2 در سطح جهان اسلام شد

نشریه معماری و شهرسازی پایدار، در نخستین روند ارزیابی نشریات توسط  ISC  با کسب ضریب تاثیر ۰٫۱۵۴ موفق به کسب چارک Q2 در سطح جهان اسلام شد. لینک زیر جهت دریافت اطلاعات بیشتر درج می شود.

 

https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx