نحوه ارتباط دانشجویان با دانشکده

قابل توجه دانشجویان دانشکده با توجه به اطلاعیه دانشگاه مبنی بر دورکاری کارمندان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ لغالیت ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ در صورت نیاز دانشجویان جهت انجام امور ضروری می توانند در خواست خود را از طریق نشانی ایمیل دانشکده به آدرس mechanic@sru.ac.ir با کارشناسان آموزش یا کارشناسان تحصیلات تکمیلی در میان بگذارند.