نتایج نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریک ۲۰۲۰

بر اساس اعلام دفتر همکاری های علمی و بین المللی، نظام رتبه‌بندی وبومتریکس به ارزیابی حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌ها در وب از طریق وب سایت‌‌های دانشگاهی آنان می‌پردازد. براین اساس وب سایت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتي براساس ۴ شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه در گوگل (Presence) با وزن ۵%، تعداد ارجاع يا لينک‌هاي برقرارشده از ساير سايت‌ها به سايت دانشگاه (Visibility) با وزن ۵۰%، تعداد استنادات ۱۱۰ نويسنده پُراستناد دانشگاه در گوگل اسکالر (Openness) با وزن ۱۰% و تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین ۱۰% مقالات پُراستناد موضوع مربوطه در سایت سایمگو (Excellence) با وزن ۳۵% ارزیابی و رتبه‌بندی می‌‌شوند.

خاطر نشان می گردد وب‌متریک یک سایت رتبه بندی دانشگاه‌های جهان بر اساس وب سایت اینترنتی دانشگاه‌ها است. این پروژه هر ساله بیش از ۱۲۰۰۰ دانشگاه در سراسر جهان را با توجه به شاخص های فوق رتبه بندی می‌کند. همجنین شایان ذکر است تعداد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در دنیا بیش از ۱۰۰ هزار عدد برآورد گردیده است.

بر این اساس، در سال ۲۰۱۹ که نتایج آن هم اکنون منتشر گردیده است  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در رتبه ۳۲۵۴ جهان و ۸۵ کشور قرار دارد. شایان ذکر است، رتبه محاسبه شده در کشور شامل همه دانشگاه های کشور: از جمله دانشگاه های علوم پزشکی، دولتی و غیر دولتی در وزارت علوم، همانند دانشگاه های آزاد، فنی و حرفه ای، علمی و کاربردی، و.. می باشد که مجموع این دانشگاها بیش از ۲۰۰۰ واحد دانشگاهی است و کسب رتبه دانشگاه درواقع بین این تعداد( یعنی +۲۰۰۰ واحد دانشگاهی) می باشد. که به نطر نتیجه قابل قبولی می باشد

این نتایج به شرح زیر است:

 

IRAN (Islamic Republic of)

country Ranking World Ranking University Presence Impact Openness Excellence
۸۵ ۳۲۵۴ SRTTU ۳۲۵۷ ۱۱۴۳۵ ۲۷۶۸ ۲۲۴۳

 

منبع خبر: دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر:۹۹۲۱۰۴