نتایج رتبه بندی جهانی کیو اس ۲۰۲۰

نتایج رتبه بندی سال ۲۰۲۰ کیو اس به تازگی منتشر شده است.دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۰۷،دانشگاه صنعتی امیرکبیربا رتبه‌۴۸۹، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه ۶۰۱-۶۵۰،دانشگاه تهران با رتبه۶۰۱-۶۰ و دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شیراز با رتبه ۸۰۱-۱۰۰۰ در این رتبه بندی حضور دارند.‌ تا سال ۲۰۱۶ فقط دو دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۷۱-۴۸۰ و دانشگاه تهران با رتبه ۵۵۱-۶۰۰ در این نظام رتبه بندی حضور داشتند.

رتبه‌بندی دانشگاه‌ های برتر دنیا بر اساس معیارهای مختلفی صورت می‌گیرد. رتبه‌بندی‌ها می‌تواند براساس کیفیت و متغیر های شاخص‌های موجود انجام شود. از جملهٔ این معیارها می‌توان به آمارهای تجربی، برآوردهای مربوط به مدرسین و اساتید، بورسیه‌ ها و فاند ها ، دانشجویان، داوطلبان ورود به دانشگاه و برخی موارد دیگر اشاره کرد. برخی از رتبه‌بندی‌ها نیز بر اساس نحوهٔ پذیرش و ورود دانشجویان به دانشگاه صورت می‌گیرد.

علاوه بر رتبه‌بندی موسسات، برخی رتبه‌بندی‌های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس برنامه‌های آموزشی، دانشکده ها و کالج ها صورت می‌گیرد. رتبه‌بندی‌ها بر اساس جهت‌دهی برخی مجلات و روزنامه‌ها و گاهی هم توسط دانشگاهیان و فرهنگیان انجام می‌گیرد.

موسسه QS به عنوان یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی دانگشاه ها شناخته می شود که ۱۰۰۰ دانشگاه برتر دنیا را رتبه بندی می کند. موسسه QS تا سال ۲۰۰۹ با موسسه تایمز برای انتشار رتبه ‌بندی‌های خود همکاری می کرد، اما امروزه این موسسه رنکینگ دانشگاه ها را به صورت جداگانه با عنوان بهترین ‌دانشگاه‌های جهان منتشر می کند.

موسسه QS دارای یک ساختار ارزیابی بوده و با پیگیری و جمع آوری اطلاعات مرتبط با پژوهشگران و استاد‌هایی که در سیستم ارزیابی خود، ثبت نموده است، رتبه‌های دانشگاه ها را ارائه می‌نماید.  روش شناسی رتبه بندی جهانی QS از ۶ شاخص در ۴ حوزه کلی وضعیت آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین المللی سازی جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه ها بهره برده است.

در زیر فهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان در سال ۲۰۲۰ براساس نظام رتبه بندی QS را مشاهده می کنید:

 1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 2. Stanford University
 3. Harvard University
 4. University of Oxford
 5. California Institute of Technology (Caltech)
 6. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology
 7. University of Cambridge
 8. UCL (University College London)
 9. Imperial College London
 10. University of Chicago
 11. National University of Singapore (NUS)
 12. Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
 13. Princeton University
 14. Cornell University
 15. University of Pennsylvania
 16. Tsinghua University
 17. Yale University
 18. Columbia University
 19. EPFL – Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
 20. The University of Edinburgh
 21. University of Michigan
 22. Peking University
 23. The University of Tokyo
 24. Johns Hopkins University
 25. Duke University
 26. The University of Hong Kong
 27. The University of Manchester
 28. University of California, Berkeley (UCB)
 29. University of Toronto
 30. The Australian National University
 31. Northwestern University
 32. The Hong Kong University of Science and Technology
 33. King’s College London
 34. McGill University
 35. Kyoto University
 36. University of California, Los Angeles (UCLA)
 37. Seoul National University
 38. The University of Melbourne
 39. New York University (NYU)
 40. Fudan University
 41. KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology
 42. The University of Sydney
 43. The University of New South Wales (UNSW Sydney)
 44. London School of Economics and Political Science (LSE)
 45. University of California, San Diego (UCSD)
 46. The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
 47. The University of Queensland
 48. Carnegie Mellon University
 49. University of Bristol
 50. Delft University of Technology
 51. University of British Columbia
 52. City University of Hong Kong
 53. Université PSL
 54. Zhejiang University
 55. Technical University of Munich
 56. University of Wisconsin-Madison
 57. Brown University
 58. Monash University
 59. Tokyo Institute of Technology
 60. Shanghai Jiao Tong University
 61. Ecole Polytechnique
 62. The University of Warwick
 63. Ludwig-Maximilians-Universität München
 64. University of Amsterdam
 65. University of Texas at Austin
 66. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 67. University of Glasgow
 68. University of Washington
 69. National Taiwan University (NTU)
 70. Universiti Malaya (UM)
 71. Osaka University
 72. Georgia Institute of Technology
 73. Universidad de Buenos Aires (UBA)
 74. University of Illinois at Urbana-Champaign
 75. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 76. University of Zurich
 77. Sorbonne University
 78. Durham University
 79. The University of Sheffield
 80. KU Leuven
 81. University of Copenhagen
 82. University of Birmingham
 83. Tohoku University
 84. Korea University LogoKorea University
 85. The University of Auckland
 86. Lomonosov Moscow State University
 87. Rice University LogoRice University
 88. The University of Western Australia
 89. Pohang University of Science And Technology (POSTECH)
 90. University of Science and Technology of China
 91. University of North Carolina, Chapel Hill
 92. Lund University
 93. Pennsylvania State University
 94. University of Leeds
 95. Sungkyunkwan University (SKKU)
 96. University of Nottingham
 97. University of Southampton
 98. Boston University
 99. Boston University
 100. University of St Andrews

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل

کد خبر:۹۹۲۱۰۳