موفقیت عضو هیات علمی دانشکده در ساخت کامپوزیت های زمینه سرامیکی و انتشار مقالات داغ

موفقیت عضو هیات علمی دانشکده در ساخت کامپوزیت های زمینه سرامیکی و انتشار مقالات داغ

یک گروه پژوهشی شامل اساتید و دانشجویان دکترای ایرانی موفق به ساخت و مشخصه‌یابی کامپوزیت‌های زمینه دی‌بورید زیرکونیم با ویژگی‌های ممتاز شدند. کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی با قابلیت تحمل دماهای بسیار بالا به عنوان پشتیبان سطوح در برابر خوردگی و اکسایش در دمای بالا خواص ویژه ای داشته و با رشد شدید تقاضا در زمینه ساخت تجهیزات هوافضا، فراصوتی و فضاپیماهای جوی روبرو هستند. کامپوزیت های تولید شده توسط روش تفجوشی پلاسمای جرقه ای تولید شده و چگالی برخی محصولات تولیدی بسیار نزدیک به چگالی تئوری بوده است. در این سلسله پژوهش، افزودن وانادیم در بهبود چگالش، چقرمگی شکست و سختی کامپوزیت های تولید شده موثر بوده است.

اعضای گروه: سروش پرویزی، استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مهدی شاهدی اصل، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی محمدرضا شکوهی‌مهر، استادیار دانشگاه ملی سئول بهزاد نایبی، دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر زهره احمدی، دانشجوی دکتری پژوهشگاه مواد و انرژی یافته‌های این کار پژوهشی منحصربفرد تا کنون در قالب سه مقاله در سه مجله معتبر چارک اول (Q1) به چاپ رسیده است. شایان ذکر است که بر پایه گزارش پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) دو مورد از این آثار به عنوان مقالات داغ (Hot Paper) معرفی شده است. لازم به ذکر است مقاله داغ به مقاله ای گفته می شود که از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی دو ماهه در رشته موضوعی خود در زمره مقالات یک هزارم برتر قرار گرفته است.

مقاله داغ و پراستناد

Phase transformation in spark plasma sintered ZrB2–V–C composites at different temperatures: Ceramics International (IF=3.83) •

مقاله داغ:

Influence of vanadium content on the characteristics of spark plasma sintered ZrB2–SiC–V composites : Journal of Alloys and Compounds (IF=4.65)