موثرترین دانشگاه‌های جوان جهان در رتبه بندی تایمز – تاثیر

رتبه بندی اثرگذاری دانشگاه‌های جوان، یعنی دانشگاههای با قدمت ۵۰ سال یا کمتر، برای سومین بار در دنیا از سوی نظام رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز انجام شد.  بر این اساس، دانشگاه های هنگ کنگ و سنگاپور در صدر فهرست بهترین دانشگاه های جهان قرار دارند که در طول نیم قرن گذشته تأسیس شده اند. اين رتبه بندي به ارزيابي اثرگذاري اجتماعي و اقتصادي دانشگاه ها به منظور تحقق توسعه پایدار توسط موسسات آموزش عالی، می‌پردازد. مؤسسه تایمز در خصوص این رتبه‌بندی، با توجه به سه حوزه تحقیق، توسعه و نظارت به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها می‌پردازد. معیارهای رتبه‌بندی حوزه تحقیق از اطلاعات ارائه شده توسط الزویر (Elsevier) حاصل شده است. در حوزه توسعه از شواهد و مدارکی که از سوی دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف پایداری ارائه شده، استفاده می-شود. همچنین ارزیابی هر هدف شامل شاخص‌ها و سنجه های اختصاصی است که از آنها برای ارزیابی عملکرد دانشگاه درباره آن هدف استفاده می‌شود. بر اساس جدیدترین نتایج منتشر شده این موسسه در ژوئن ۲۰۲۰، ۱۰ دانشگاه برتر دنیا به شرح زیر می باشند:

 

۲۰۲۰ rank ۲۰۱۹ rank Institution Country/region Foundation year
۱ ۱ The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong ۱۹۹۱
۲ ۳ Nanyang Technological University, Singapore Singapore ۱۹۹۱
۳ ۴ Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris France ۲۰۱۰
۴ ۷ Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa Italy ۱۹۸۷
۵ ۶ Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea ۱۹۷۱
۶ ۱۰ Maastricht University Netherlands ۱۹۷۶
۷ ۵ City University of Hong Kong Hong Kong ۱۹۸۴
۸ ۸ Pohang University of Science and Technology (POSTECH) South Korea ۱۹۸۶
۹ ۹ Sorbonne University France ۲۰۱۸
۱۰ ۱۱ Pompeu Fabra University Spain ۱۹۹۰

 

منبع اصلی خبر

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر:۹۹۰۳۰۴۰۵