مهلت شرکت در جشنواره پاناسه ؛ تا تاریخ ۳۱اردیبهشت ماه تمدید شد.

مسابقات پایان‌نامه های سه دقیقه‌ای توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با همکاری ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور فراهم آوردن بستری جهت عملیاتی شدن و کارآمد کردن پایان نامه های دانشجویی در سطح کشور برگزار می گردد.. در مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای دانشجویان پایان نامه خود را در سه دقیقه و با زبان ساده بیان می کنند.

یکی دیگر از اهداف مسابقات پایان نامه های سه دقیقه ای ترویج علم در سطح جامعه و آگاهی سازی عمومی مردم از دستاوردهای علمی دانشگاهی می باشد.. از این رو می بایست توضیحات ارائه شده توسط شرکت کنندگان در سطح فهم عمومی و به دور از مباحث پیچیده باشد.

لازم به ذکر است محورهای برگزاری جشنواره پاناسه فنی مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی،علوم انسانی، هنر و زبان می باشد.
از متقاضیان شرکت در جشنواره فوق، در خواست می شود؛ جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت  panase.ir مراجعه نمایند.

منبع اصلی خبر

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل

کد خبر:۹۹۱۳۱۱