ملاقات رئیس دانشکده علوم انسانی با همکاران محترم دانشکده

طی جلسه ای روز شنبه مورخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸ رئیس دانشکده علوم انسانی به همراه معاونین آموزشی و فنی دیداری با همکاران دانشکده علوم انسانی داشتند . در این جلسه در مورد مسائل مربوط به کارشناسان آموزشی و پژوهشی دانشکده پرداخته شد.

whatsapp-image-2019-11-04-at-10-42-33-pm whatsapp-image-2019-11-04-at-10-42-34-pm