مغز چگونه می‌داند که چه زمانی حرکت کنیم و چه زمانی بایستیم؟

روز شنبه مورخ ۲ دی ماه ۹۶ در سالن کنفرانس دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر سخنرانی با موضوع مغز چگونه می‌داند که چه زمانی حرکت کنیم و چه زمانی بایستیم، توسط آقای دکتر امین میرزایی از مرکز تحقیقات یولیش آلمان در ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد.

photo_2017-12-16_03-22-30