معرفی بورس تحصیلی هنگ کنگ ۲۰۲۱

بورس تحصیلی هنگ کنگ – مقطع دکترا و فلوشیپ

ددلاین ۱ دسامبر ۲۰۲۱

سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام: www.rgc.edu.hk/hkphd

 

منبع اصلی خبر

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر: ۱۴۰۰۰۶۲۳۰۲