امضاء تفاهم نامه با مشاور امور نمایه سازی نشریات علمی- پژوهشی دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت عتف

معاون پژوهش و فناوری از امضا تفاهم نامه با آقای دکتر جعفر نوری مشاور امور نمایه سازی نشریات علمی- پژوهشی دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت استانداردسازی و نمایه‌سازی بین المللی دو نشریه علمی فناوری آموزش و Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی خبر داد. این تفاهم نامه با هدف ارائه کمک و مشاوره در آماده سازی بهینه امور نشر و ارتقاء کیفی این دو نشریه جهت نمایه شدن در پایگاه های  بین‌المللی Scopus  و  Web of Science  منعقد گردیده است.

آقای دکتر محمد شمس اسفندآبادی ضمن اعلام این خبر افزود، طی یک ماه گذشته آقای دکتر نوری با برگزاری جلسات منظم با مدیران اجرایی و کارشناسان این دو نشریه اقدامات موثری جهت تغییر وب سایت، فرمت مقالات، فرم های مورد نیاز و …. هر دو نشریه نموده اند. امید می رود با تلاش و پیگیری دست اندرکاران این دو نشریه و راهنمایی آقای دکتر نوری در آینده نزدیک شاهد نمایه شدن هر دو نشریه در پایگاه های بین المللی تعیین شده باشیم.