معاون پژوهش و فناوری اعلام کرد

دکتر محمد شمس اسفندآبادی از انتشار گزارش عملکرد حوزه معاونت پژوهش و فناوری درسال ۱۳۹۸ خبر داد. این گزارش در برگیرنده فعالیت ها و افتخارات حوزه معاونت پژوهش و فناوری و مدیریت های آن شامل مدیریت امور پژوهشی، انتشارات، فناوری اطلاعات، ارتباط با صنعت، کتابخانه مرکزی و پژوهشکده فناوری های نوین در بازه آذر ۱۳۹۷ الی آذر ۱۳۹۸ است.

دکتر شمس اسفندآبادی افزود، در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، معاونت پژوهش و فناوری در سال جاری گزارش عملکرد را به صورت الکترونیکی آماده نموده و در وب سایت معاونت در اختیار علاقمندان قرارداده است.

گزارش عملکرد معاونت پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۸