نحوه ارسال درخواست طرح پژوهشی درون دانشگاهی از طریق سیستم پژوهشی گلستان

 

معاون پژوهش و فناوری اعلام کرد از سال ۱۳۹۹ ارسال درخواست طرح پژوهشی درون دانشگاهی فقط از طریق سیستم پژوهشی گلستان میسر می باشد.    

آقای دکتر شمس اسفندآبادی ضمن اعلام این خبر افزود، ارسال درخواست طرح پژوهشی درون دانشگاهی از طریق سیستم گلستان سبب تسریع گردش کار، صرفه جویی در مصرف کاغذ و دسترسی به بایگانی الکترونیکی کلیه طرح های پژوهشی می گردد. 

 کلیه اساتید گرامی می توانند جهت ارسال درخواست طرح درون دانشگاهی در سیستم پژوهشی گلستان از راهنمای تصویری زیر استفاده نمایند. 

راهنمای ارسال درخواست طرح درون دانشگاهی در سیستم پژوهشی گلستان