معاون پژوهش و فناوری اعلام کرد: ابلاغ پژوهانه سال ۹۹

 

معاون پژوهش و فناوری از صدور و ارسال ابلاغ پژوهانه سال ۱۳۹۹ کلیه اعضا محترم هیئت علمی و مدرسان گرامی دانشگاه خبر داد.

ابلاغ پژوهانه سال ۹۹ با توجه به لزوم رعایت مسائل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و همچنین صرفه جویی در مصرف کاغذ بصورت الکترونیکی صادر شده و به ایمیل دانشگاهی  کلیه اساتید ارسال گردید.