معاون پژوهش وفناوری از راه‌اندازی سامانه برخط چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه خبر داد

معاون پژوهش و فناوری از راه اندازی سامانه برخط چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه شهید رجائی خبر داد. آقای دکتر شمس اسفند آبادی ضمن بیان این موضوع گفت: از این پس کلیه افراد علاقه‌مند به چاپ آثار خود در انتشارات دانشگاه، باید فایل‌های آثار خود را تنها از طریق این سامانه به اداره انتشارات دانشگاه ارسال کنند.

همچنین  آقای دکتر آشنای قاسمی رئیس اداره انتشارات دانشگاه در این باره افزود: پس از شیوع ویروس کرونا، مشکلات زیادی در حوزه چاپ کتاب بوجود آمد. تعطیلی لیتوگرافی‌ها و چاپخانه‌ها و همچنین عدم تمایل داوران به ارزیابی کتب به سبب امکان آلوده بودن نسخه‌های کاغذی، از جمله این مشکلات بوده اند. لذا در معاونت پژوهش و فناوری تصمیم گیری شد که تمامی فرایند ارسال و ارزیابی آثار به صورت برخط مدیریت گردد. کلیه پژوهشگران علاقه‌مند به چاپ آثار خود در انتشارات دانشگاه شهید رجائی می توانند پس از مطالعه شیوه نامه چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه شهید رجایی، با مراجعه به وب سایت انتشارات دانشگاه، به نشانی publish.sru.ac.ir و از قسمت حساب کاربری، نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام نموده و اثر خود را ارسال نمایند.

شیوه‌نامه چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه شهید رجائی، از طریق سایت اصلی دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوری ، اداره انتشارات، بخش آئین نامه‌ها و فرمها، قابل دسترسی است.