معاون فرهنگی اجتماعی خبر داد

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، با برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته دوره کوتاه مدت ضمن خدمت با عنوان  “امضای آگاهانه” با حضور استادان و اندیشمندان قضائی از جمله حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه و دکتر حسین فدایی عضو کانون وکلای دادگستری و مدیرآموزش های عمومی مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح ودموکراسی دانشگاه شهید بهشتی(یونسکو) طی هشت جلسه با استقبال استادان و کارکنان دانشگاه  به صورت حضوری برگزار شد.

در این دوره ضمن خدمت بیش از ۱۵۰ نفر از همکاران و فراگیران شرکت کردند. کلیه کسانی که حضور منظم و قابل قبول در دوره داشته باشند و از عهده آزمون کتبی برآیند، از گواهینامه و امتیازات مربوطه به دوره های ضمن خدمت برخوردار خواهند شد.