معاون فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد

تهیه سند راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی، سند راهبردی فرهنگی دانشگاه بزودی رونمایی خواهد
5شد.

بنا بر این گزارش،‌مهندس نیکو نژاد، اعلام کرد پیرومصوبه هیأت رییسه دانشگاه، مبنی بر ضرورت و تبیین سیاست های فرهنگی دانشگاه و در راستای تحقق سند راهبردی که مصوب هیأت امنا می باشد شورای راهبردی فرهنگی دانشگاه متشکل از: رییس دانشگاه، مسئول و معاونین نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه، معاونین فرهنگی،‌دانشجویی، اداری و مالی  این سند را تهیه و تنظیم نموده اند .

ایشان با  اشاره به اینکه سند تهیه شده به نوعی نقشه راه فرهنگی و به تعبیردیگر نوعی ریل گذاری و هدفمند کردن فعالیت های فرهنگی اجتماعی دانشگاه می باشد در تبیین  ویژگی های سند فرهنگی دانشگاه ، اظهار داشتند : اساس تهیه این برنامه  بطور کلی سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران، مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ، و سایر اسناد بالا دستی بوده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  همچنین از ویژگی های دیگراین سند را توجه فراگیر به مجموعه حوزه های تاثیر گذار در فرهنگ اعلام کردند ،  که از آن جمله می توان به حوزه دین، سبک زندگی، اوقات فراغت، هویت، دانش، هنر، و میراث فرهنگی  اشاره نمود که هرکدام از این حوزه ها علی رغم اینکه وجوه متفاوتی نیز با هم دارند لکن در حوزه فرهنگ قرار می گیرند.

مهندس نیکو نژاد با اشاره به اینکه دانشگاه شهیدرجایی یک دانشگاه مأموریت گرا می باشد و وظیفه نخست آن تربیت دبیران فنی متخصص و متعهد برای آموزش و پرورش کشور تعیین شده است ، توجه به این امر خطیر را درصدراولویت ها و کانون توجهات  مسئولین دانشگاه دانسته و تهیه این برنامه را در همین راستا دانستند، وی با اشاره به اینکه رویکرد دانشگاه علاوه بر انتقال و تولید علم و دانش ارتقأ فرهنگی دانشجویان می باشد. ابراز امید واری کردند که با اجرایی شدن برنامه های و راهکارهای اجرایی مرتبط با  این سند فعالیت های فرهنگی دانشگاه علاوه بر هدفمند شدن ، ماهیت عمیق ترو پایدارتری پیدا نماید .