معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق خبر داد

آغاز فعالیت شاخۀ دانشجویی شبکه های هوشمند انرژی در دانشگاه شهید رجایی

به گزارش روابط عمومی و به نقل از معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق، شاخۀ دانشجویی شبکه های هوشمند انرژی در دانشگاه شهید رجائی فعالیت خود را آغاز کرد. در همین راستا جلسه ای با حضور خانم فرهمند، نماینده انجمن علمی شبکه های هوشمند انرژی و مهندس موسویان، رئیس شاخۀ دانشجویی این انجمن در دانشگاه خواجه نصیر و دکتر بدری، نمایندۀ انجمن در دانشگاه شهید رجائی و با حضور دانشجویان، روز یکشنبۀ گذشته در دانشکده مهندسی برق برگزار شد. در این جلسه که از ساعت ۱۲:۳۰ ظهرآغاز شد، ابتدا دکتر بدری ضمن خیر مقدم به معرفی انجمن علمی شبکه های هوشمند انرژی پرداخت. سپس خانم فرهمند به بیان تسهیلاتی که برای اعضای این انجمن در کنفرانس‌های مختلف و همچنین بنیاد ملی نخبگان در نظر گرفته شده، پرداخت و سپس مهندس موسویان، در همین زمینه مطالب مفیدی را بیان کرد. یادآوری می شود که این جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ پایان یافت.