معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه خبر داد

بازدید دانش آموزی از دانشکده علوم پایه و انجام فعالیت های موردی آموزش علوم

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از آقای دکتر قربانی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه، در هفته پژوهش در روز شنبه و یکشنبه ۲۴ و ۲۵ آذرماه جمعی از دانش آموزان مدرسه پیشرو از منطقه ۸ تهران از دانشکده علوم و دانشکده مهندسی عمران بازدید نمودند. در طی این بازدید دانش آموزان با برخی از مشاغل آشنا شده و در محیط یادگیری برخی از فعالیت های ساده آموزش علوم تحت نظارت سرکار خانم دکتر احمدی قرار گرفتند.

photo_2018-12-17_09-31-41 photo_2018-12-17_09-32-10 photo_2018-12-17_09-32-15 photo_2018-12-17_09-32-29 photo_2018-12-17_09-32-25 photo_2018-12-17_09-36-06