معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خبر داد

بازدید مسئولین وزارت علوم از برگزاری آزمون سراسری در دانشگاه شهید رجائی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، صبح پنجشنبه ۲۴/۴/۱۳۹۵ اولين نوبت از  آزمون سراسري سال ۱۳۹۵ در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي با شركت ۲۰۵۴ داوطلب در كمال آرامش و رضايتمندي داوطلبان برگزار گرديد. دکتر علی پورکمالی انارکی در خصوص برگزاری این دوره از آمون سراسری شاره کرد که دكتر ابراهيم خدايي رئيس سازمان سنجش آموزش كشور  و دكتر تسليمي قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فنآوري  در ساعات اوليه از محل برگزاري آزمون بازديد كردند و با خبرنگاران رسانه ملي و مطبوعات كه در دانشگاه مستقر بودند مصاحبه نمودند. شایان ذکر است دانشگاه شهيد رجائي روز جمعه ۲۵/۴/۱۳۹۵ نيز در دو نوبت صبح و بعدازظهر محل برگزاري آزمون سراسري سال ۱۳۹۵ بود.

IMG_1581 photo_2009-01-01_00-13-37 photo_2009-01-01_00-13-58 photo_2009-01-01_00-14-07