معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی اعلام کرد

شيوه نامه برگزاری انتخابات اعضای هيأت مميزه و كميسيون های تخصصی جهت اجرا به دانشکده ها ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، شيوه نامه برگزاری انتخابات اعضای هيأت مميزه و كميسيون های تخصصی جهت اجرا به دانشکده ها ابلاغ شد.

این شیوه نامه که در دو ماده، ۶ بند و ۸ تبصره به تصویب رسیده است چگونگی انتخاب اعضای هیات ممیزه و کمیسیون های تخصصی را برای دور سوم تشکیل هیات ممیزه و کمیسیون های پنج گانه آن بیان می کند.

بر اساس این گزارش، انتخابات مربوطه به طور سراسری در دانشکده های مختلف دانشگاه در روز دوشنبه تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ برگزار می شود.

لینک دانلود شیوه نامه

لینک فرم درخواست عضویت