معاون آموزشی دانشکده علوم پایه خبر داد

فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی کاربردهای نظریه گراف و ترکیبیات در شیمی

به نقل از دکتر مجتبی قربانی مجری کارگاه آموزشی کاربردهای نظریه گراف و ترکیبیات در شیمی در چهارمین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه، این کارگاه با امکان ارائه مقاله توسط شرکت کنندگان و دعوت از سخنرانان مدعو از داخل و خارج از کشور در دوم اسفند ماه برگزار خواهد شد. ضمنا علاقمندان می توانند نسبت به ارسال مقاله کامل خود حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه از طریق وبگاه همایش اقدام نمایند. همچنین شرکت در کارگاه بدون ارائه مقاله و از طریق ثبت نام نیز امکان پذیر می باشد

وی همچنین افزود: نظریه گراف های شیمی یک شاخه از ریاضی- شیمی است که به حل مسائل گراف در این شاخه می پردازد. امروزه کارگاه ها و همایش های زیادی در سراسر دنیا در حال برگزاری است که حاکی از جایگاه ویژه این علم دارد. اولین ریاضی دان هایی که چند مفهوم شیمی را مورد مطالعه قرار داده و بعد مسائلی در شیمی را حل کردند آرتورکیلی و ژوزف سیلوستر بودند. کیلی یک مقاله در مورد شمارش ایزومرهای آلکان ها چاپ کرد، در این مقاله کیلی ایزومرهای آلکان  و رادیکال های آلکیل  را برای  به دست آورد. سیلوستر این شاخه از شیمی را شیمی جبری نامید. در اولین مقاله وی که در نشریه نیچر چاپ شد او واژه کیمیو گراف یا به طور مختصر گراف معرفی کرد. هدف از برگزاری این کارگاه آموزش مفاهیم اساسی این علم و مشارکت علمی، تبادل نظر متخصصین و انتشار آخرین دستاوردهای علمی – پژوهشی در زمینه ریاضی-شیمی و زمینه های مرتبط می باشد. همچنین در این کارگاه از چند تن از دانشمندان این شاخه از سایر کشورها دعوت به عمل آمده است که جزء سخنرانان کلیدی این کارگاه هستند

%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d9%85.