معاون آموزشی دانشکده علوم پایه خبر داد

آخرین مهلت ارسال مدارک لازم برای آزمون مصاحبه دکتری

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان آزمون دکتری ۹۷(بخش مصاحبه) میرساند که آخرین مهلت ارسال مدارک برای شرکت در آزمون مصاحبه پایان روز

۳شنبه/ ۳۰ خرداد/ ۹۷

می باشد. جهت اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید

اطلاعیه-شماره-یک-دانشکده-علوم-پایه.pdf (97 دانلود ها)