معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی و عضو کمیته صلاحیت معلمی دانشگاه اعلام کرد

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی و عضو کمیته صلاحیت معلمی دانشگاه خانم دکتر رحیمی اعلام کرد:

با توجه به تصویب کمیته صلاحیت معلمی دانشگاه، کلاس های دروس صلاحیت معلمی برای دانشجویان ورودی ۹۵ به بعد بصورت حضوری-مجازی بر گزار می گردد

قابل توجه دانشجویان متعهد خدمت ورودی بهمن ۹۵ و ۹۶:

برای شرکت در کلاس ها، لازم است تعرفه ی خود را در سیستم گلستان بررسی فرمایید.

  • در صورتیکه در مقابل زمان کلاس «حرف ف» درج شده است، لازم است در هفته های فرددر کلاس حضور بهم رسانید.
  • در صورتیکه در مقابل زمان کلاس «حرف ز» درج شده است، لازم است در هفته های زوج در کلاس حضور بهم رسانید.

به نکات مهم زیر توجه فرمایید:

  • منظور از هفته ی زوج و فرد، هفته های آموزشی مطابق با تقویم نیمسال تحصیلی است:

%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c

  • با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس، از جابجا کردن برنامه ی هفتگی خود (کلاس زوج و فرد) جداً خودداری فرمایید.
  • برای دسترسی به منابع الکترونیک، به سامانه­ی آموزش الکترونیک دانشگاه به آدرس lms.srttu.edu مراجعه فرمایید.