معاون آموزشی دانشکده خبر داد

برگزاری آزمون کتبی پذیرش دانشجوی دکتری ریاضی

به گفته جناب آقای دکتر اسلام پور معاون محترم آموزشی دانشکده آزمون کتبی پذیرش دانشجوی دکتری ریاضی در گرایش های محض و کاربردی با حضور ۷۵ شرکت کننده در گرایش های فوق در روز جمعه مورخه ۷ خرداد ماه در سالن امتحانات دانشکده علوم پایه برگزار گردید

آقای دکتر اسلام پور افزودند از بین ۴۵ شرکت کننده در گرایش کاربردی و ۳۰ شرکت کننده در گرایش محض و پس از مصاحبه حضوری  در تاریخ های ۱۶و۱۷  خرداد ماه سال جاری پذیرفته شدگان به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی خواهند شد