معاونت پژوهش و فناوری خبرداد

به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، کارگاه اخلاق پژوهشی در روز دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸ با حضور بیش از ۶۵ نفر از اساتید دانشگاه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن شهید باهنر برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر سید امیرکیوان قربانی تنها، عضو هیات علمی و مشاور معاون پژوهشی دانشگاه تهران در ترویج اخلاق پژوهشی، ضمن برشمردن مواردی از تخلفات پژوهشی و برخوردهای انضباطی صورت گرفته با آن، به بیان مصادیق رفتارهای سوء پژوهشی و نحوه شناسایی و تشخیص مجلات و کنفرانس های غیرمعتبر پرداخت.

%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82 %d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%821