معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

در هفته ملی پژوهش و فناوری، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار در محل نمایشگاه های بین المللی اقدام به نمایش دستاوردهای خود نمودند. دانشگاه شهید رجائی نیز با ارائه چندین محصول جدید در این نمایشگاه فن بازار مشارکت نمود و در همین راستا لوح تقدیر از دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و دبیر ستاد اجرایی شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار دریافت نمود.

[rev_slider slider39]