معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار نمود

2

4679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

با برنامه ریزی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه بازدید یک روزه ای در روز یکشنبه ۲۸ آذر از سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی برگزار گردید.

در این برنامه دانشجویان رشته آموزش زبان انگلیسی و اساتید دانشکده علوم انسانی شرکت داشتند.این برنامه شامل

بازدید از دفتر تالیف کتاب‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
بازدید از نمایشگاه انتشارات مدرسه
گفت وگو با ریاست محترم سازمان
پاسخ به سوالات  توسط مدیر کل محترم دفتر انتشارات کمک آموزشی
بازدید از مدرسه دارالفنون
پذیرائی

بود و از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر ادامه داشت.