» کارشناس کانون ها

پیگیری فرآیندهای شناسایی، تأسیس و نظارت بر کلیه امور مربوط به کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویی را برعهده دارد.

” شرح وظايف ”

۱- شناسایی نیروهای مستعد برای پذیرش مسئولیت های کانونی

۲- تهیه شیوه نامه های اجرایی و اساس نامه های مرتبط کانون های دانشجویی

۳- ارتباط صمیمی با دانشجویان و اعضای کانون ها و تشکل های دانشجویی و شناخت موانع و مشکلات

۴- همکاری مستمر با سایر واحدها و کارشناسان حوزه معاونت

۵- تهیه نقشه جامع فعالیت کانون های دانشجویی بر مبنای نیازهای معاونت

۶- سرویس دهی و تأمین نیازهای فرهنگی اجرایی کانون ها به تفکیک نوع و شکل مطالبات

۷- مستند سازی و تهیه گزارش مصور از فعالیت های حوزه

۸- انعکاس اخبار و اطلاع رسانی به موقع و مطلوب پیش از آغاز فعالیت از طریق هماهنگی با روابط عمومی

۹- پاسخ گویی نسبت به حسن انجام کار به مافوق

۱۰- انجام امور محوله


صفحه اصلی معاونت
تاریخچه
ساختار
نمودار سازمانی
معاون فرهنگی و اجتماعی
مدیر امور فرهنگی
مدیریت فرهنگی و فوق برنامه
اداره امور فرهنگی و اجتماعی
کارشناس مسئول انجمن های علمی
کارشناس مسئول امور فرهنگی و اجتماعی
کارشناس کانون ها
اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی
رئیس اداره
کارشناس مسئول اداره
کارشناس اداره
خانه نشریات دانشجویی
انجمن های علمی
انجمن علمی برق و الکترونیک
انجمن علمی تربیت بدنی
انجمن علمی تاسیسات، حرارت و سیالات
انجمن علمی ریاضی
انجمن علمی بین رشته ای رباتیک
انجمن علمی زبان انگلیسی
انجمن علمی ساخت و تولید
انجمن علمی شیمی
انجمن علمی صنایع چوب
انجمن علمی طراحی جامدات
انجمن علمی عمران
انجمن علمی فیزیک
انجمن علمی کامپیوتر
انجمن علمی ارتباط تصویری
انجمن علمی متالورژی
انجمن علمی معماری
انجمن علمی مکانیک خودرو
انجمن علمی نانو تکنولوژی
کانون نجوم
انجمن نقشه برداری
انجمن علمی علوم تربیتی
انجمن کارآفرینی
کانون های فرهنگی
کانون محیط زیست
کانون هلال احمر
کانون مهدویت
کانون فیلم و عکس
کانون گردشگری
کانون شعر و ادب
کانون قرآن و عترت
کانون تئاتر
کانون خیریه
کانون هنرهای تجسمی
کانون ایثار
کانون سرود و نواهای ایرانی اسلامی
کانون دبیران جوان
تشکل ها