معاونت فرهنگی و اجتماعی:

🔴 گزارش تصویری از مهم ترین فعّالیت‌های #کانون فرهنگی دبیران جوان در سال ۱۳۹۸ را در کانال دانشگاه ملاحظه فرمایید.

🆔 @srttu_pr