معاونت فرهنگی و اجتماعی: هشتم اسفند روز باشکوه امور تربیتی و تربیت اسلامی بر همه متولیان و دوستداران تربیت و فرهنگ گرامی باد.