معاونت فرهنگی و اجتماعی: مسابقه‌ی مجازی سودوکو

📣 #کانون_دبیران_جوان برگزار میکند: 📣

《سودوکو به‌در》😍
سیزده به‌در را #خانه_میمانیم 🙏🏼🌱

*مسابقه‌ی مجازی سودوکو*🤩

در ۳⃣ سطح
در ۳⃣ روز
دوازدهم 》》EASY 🤪
سیزدهم 》》MEDIUM 😌
چهاردهم 》》 HARD 🤯

همراه با جوایز ویژه…💸💰

ظرفیت محدود🏃🏻‍♀🏃🏻‍♂
مهلت ثبت نام: یازدهم فروردین ماه

دستورالعمل مسابقه در کانال کانون دبیران جوان به آدرس : @DBJSRTTU 🧐

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آی دی @DBJADMIN پیام دهید ☺️🙏🏼🌹

#تعطیلات_هدفمند
#کانون_دبیران_جوان
@DBJSRTTU 👩🏻‍🏫👨🏻‍🏫