معاونت فرهنگی و اجتماعی: قابل توجه دانشجویان علاقه مند به دریافت مجوز و انتشار نشریه دانشجویی

دانشجویان گرامی می توانند برای انجام درخواست خود، پس از تکمیل فرم، مدارک اسکن شده خود شامل؛ فرم تکمیل شده درخواست مجوز، کارت دانشجویی، کارت ملی، گواهی روزنامه نگاری و کارنامه گلستان(به غیر از دانشجویان ارشد ودکتری ) خود را به رایانامه معاونت فرهنگی به نشانی Cultural_Social@sru.ac.ir ارسال نمایند.