معاونت فرهنگی و اجتماعی: فراخوان تهیه و تولید ماسک

دارا باید متناسب با دارایی اش ببخشد (سوره طلاق آیه۷)
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️
اعضای محترم خانواده بزرگ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
باسلام واحترام،
همانگونه که استحضار دارید به دلیل بحرانی که در کشور رخ داده است. یکی از نیازهای مبرم تأمین ماسک است.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در راستای مسئولیت اجتماعی خود درنظر دارد بستری برای رفع این نیاز فراهم سازد.
لذا از همکاران محترم درخواست می شود در موارد زیر چنانچه امکان کمک دارند اعلام فرمایند:
۱- امانت دادن دستگاه چرخ خیاطی
۲- امانت دادن دستگاه اطو و میز اطو
۳- تهیه مواد مصرفی (نخ، پارچه و کش، …)
۴- دوخت ماسک
۵- اطوزدن ماسک
۶- بسته بندی ماسک

باسپاس فراوان
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه