معاونت فرهنگی و اجتماعی :فراخوان فعالیت های فرهنگی دائمی و غیرحضوری بخش چهارم

فراخوان فرهنگی_بخش چهارم

معاونت فرهنگی و اجتماعی

فراخوان فعالیت های فرهنگی دائمی و غیرحضوری
بخش چهارم (پژوهش های فرهنگی)

۱٫ ارزیابی تأثیر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی براساس مأموریت و در بعد ملی
۲٫ بررسی نگرش اعضای هیأت علمی به مأموریت تربیت دبیر دانشگاه و ارزیابی تأثیر آن در کارکرد کلی دانشگاه
۳٫ مطالعه در زمینه راهکارهای فرهنگی و اجتماعی ارتقاء سطح باورمندی اعضای هیأت علمی دانشگاه ترییت دبیر به مأموریت راهبردی آن
۴٫ چگونگی هم افزایی و همکاری بهینه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان درجهت انجام هرچه مؤثرتر مأموریت خطیر محوله
۵٫ شناخت وضع موجود، موانع و راهکارهای ارتقاء نشاط و پویایی در محیط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
۶٫ شفافیت به مثابه یک رکن: پژوهش درباره نهادینه سازی و گسترش شفافیت مطلق در یک سازمان علمی و فرهنگی
۷٫ تعیین شاخص های فرهنگی و اجتماعی یک استاد نمونه در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بر پایه مأموریت دانشگاه
۸٫ آسیب شناسی سطح خودباوری و احساس افتخار دانشجو معملمان و استادان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نسبت به خدمتگزاری در حوزه آموزش و پرورش
۹٫ بررسی تأثیر رسانه های نوین (فضای مجازی، تلفن همراه، اینترنت، ماهواره، ….) بر فرهنگ عمومی دانشگاهیان
۱۰٫ بررسی و ارزیابی میزان نفوذ برنامه های فرهنگی دانشگاه در میان دانشجویان، استادان و کارکنان
۱۱٫ بررسی سهم معاونت فرهنگی دانشگاه بر ارتقاء فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای دانشگاهیان (کارکنان – استادان)
۱۲٫ بررسی ناهنجاری های فرهنگی رایج در میان دانشجویان، کارکنان و استادان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به همراه تعیین میزان فراوانی هر مورد (آسیب شناسی فرهنگی) و ارائه راهکارهای پیشگیرانه یا جبران کننده

روش اجرا:
گزارش اجرای هر یک از طرح های پژوهشی فوق پس از طی مراحل تصویب و درصورت تأیید توسط ارزیابان، مورد استفاده معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قرار خواهد گرفت و به نحو مقتضی منتشر و به پژوهشگران دست اندرکار سپاسنامه و جایزه اهداء خواهد شد. همچنین، این فعالیت حائز امتیازهای فرهنگی لازم برای دانشجویان، کارکنان و استادان از جمله درخصوص انتخاب فعالان فرهنگی، پایه سالانه، تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه خواهد بود. علاقه مندان می توانند از طریق رایانامه زیر اعلام آمادگی کنند:
Cultural_Social@sru.ac.ir