معاونت فرهنگی و اجتماعی :فراخوان فعالیت های فرهنگی دائمی و غیرحضوری بخش نخست

فراخوان-فرهنگی_بخش-نخست

معاونت فرهنگی و اجتماعی

فراخوان فعالیت های فرهنگی دائمی و غیرحضوری
بخش نخست (مسابقه حفظ)

۱- حفظ قرآن (یک حزب)
۲- حفظ زیارت جامعه کبیره
۳- حفظ زیارت عاشورا
۴- حفظ گلستان سعدی (ده حکایت)
۵- حفظ غزلیات حافظ ( ده غزل)
۶- حفظ شاهنامه فردوسی (صد بیت)
۷- حفظ مثنوی مولوی (صد بیت)

روش اجرا:
هر دو ماه یکبار،براساس فراخوان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مسابقه میان افرادی که آمادگی دارند برگزار می شود و به برندگان سپاسنامه و جایزه اهداء خواهد شد. همچنین، این فعالیت حائز امتیازهای فرهنگی لازم برای دانشجویان، کارکنان و استادان از جمله درخصوص انتخاب فعالان فرهنگی، دوره ضمن خدمت، پایه سالانه، تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه خواهد بود. علاقه مندان می توانند از طریق رایانامه زیر اعلام آمادگی کنند:
Cultural_Social@sru.ac.ir