معاونت فرهنگی و اجتماعی : فراخوان فعالیت های فرهنگی دائمی و غیرحضوری بخش سوم

فراخوان فرهنگی_بخش سوم

معاونت فرهنگی و اجتماعی

فراخوان فعالیت های فرهنگی دائمی و غیرحضوری
بخش سوم (مسابقه ادبی، دینی و هنری)

۱- تحلیل، تفسیر و گزارش درباره مفاهیم و موضوعات قرآنی، دینی و اجتماعی
۲- عکاسی
۳- نماهنگ
۴- نمایشنامه
۵- داستان
۶- طنز
۷- شعر

تذکر: زمینه فعالیت درباره موضوعات فوق آزاد است ولی کارهای مرتبط با مسائل فرهنگی و اجتماعی، تربیت دبیر، آموزش و پرورش، آموزش عالی، تمدن ایرانی اسلامی، میراث طبیعی و فرهنگی در اولویت و مورد تأکید است.

روش اجرا:
هر دو ماه یکبار،براساس فراخوان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مسابقه میان افرادی که آمادگی دارند برگزار می شود و به برندگان سپاسنامه و جایزه اهداء خواهد شد. همچنین، این فعالیت حائز امتیازهای فرهنگی لازم برای دانشجویان، کارکنان و استادان از جمله درخصوص انتخاب فعالان فرهنگی، دوره ضمن خدمت، پایه سالانه، تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه خواهد بود. علاقه مندان می توانند از طریق رایانامه زیر اعلام آمادگی کنند:
Cultural_Social@sru.ac.ir