معاونت فرهنگی و اجتماعی :فراخوان فعالیت های فرهنگی دائمی و غیرحضوری بخش دوم

فراخوان فرهنگی_بخش دوم

معاونت فرهنگی و اجتماعی

فراخوان فعالیت های فرهنگی دائمی و غیرحضوری
بخش دوم (مسابقه کتابخوانی)

۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
۳- شرح زیارت جامعه کبیره ، سیدحسین همدانی درودآبادی
۴- باورهای کهن خرافه های نوین، مارتین لینگز
۵- جوان مسلمان و دنیای متجدد، سیدحسین نصر
۶- پیامبر ، جبران خلیل جبران
۷- کمدی الهی، دانته آلیگیری
۸- رگ شناسی ، ابوعلی سینا
۹- دا ، سیده زهرا حسینی
۱۰- سفرنامه، ناصرخسرو قبادیانی
۱۱- گلچینی از معارف تشیع، سیدمحمدحسین طباطبایی
۱۲- انقلاب اسلامی و انفتاح تاریخ، حسین کچویان
۱۳- فیه ما فیه، جلال الدین محمد بلخی

روش اجرا:
هر دو ماه یکبار،براساس فراخوان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مسابقه میان افرادی که آمادگی دارند برگزار می شود و به برندگان سپاسنامه و جایزه اهداء خواهد شد. همچنین، این فعالیت حائز امتیازهای فرهنگی لازم برای دانشجویان، کارکنان و استادان از جمله درخصوص انتخاب فعالان فرهنگی، دوره ضمن خدمت، پایه سالانه، تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه خواهد بود. علاقه مندان می توانند از طریق رایانامه زیر اعلام آمادگی کنند:
Cultural_Social@sru.ac.ir