معاونت فرهنگی و اجتماعی: سال، فصل‌ها را دست به دست می‌کند تا بهار را به ما برساند و بهار با ما تازگی و طراوت یابد…

آری اگر نیک بنگری این بهار نیست که طراوت و شادابی می آورد این ما هستیم و این نگاه ماست که بهار را بهار می یابد و شادی و نشاط را به ارمغان می آورد و الا آدمی که در دل غمگین است و در نگاه سعی دارد زیبایی ها را نبیند بهار و زمستان برایش تفاوتی ندارد..

بهار فقط زمینه شاد بودن و شکوفایی و زنده دلی را فراهم می‌کند و نگاه ما تمام کننده است برای تحقق شادی و شادکامی…

پس می‌توان در خانه ماند بهمراه خانواده و آمدن بهار را جشن گرفت.. می توان برخلاف گذشته بخاطر شرایط پیش آمده دید و بازدید نداشت اما دیگری را که برای مان محترم است در دل و دیده نشاند و تکریمش کرد..

نوروز امسال در ماه نور و مبارک رجب جوانه می‌زند و با مراقبت های معنوی ما در شعبان به بار می نشیند و مشتاقانه چشم به آمدن رمضان می دوزد..

نوروز بر همه
استادان
کارکنان
دانشجویان
مبارک

سالی پر از مهر و سلامتی و شکوفایی و معنویت را برای همه آرزو دارم.

عبداله صلواتی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه