معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در نظر دارد تا با برنامه ریزی انجام شده، اصول فنی روزنامه نگاری -شناخت خبر – اصول نگارشی -ضوابط قانونی و…. را به صورت مجازی و با استفاده از منابع آموزشی معتبر و اسلایدهای ویژه، به علاقه مندان بر اساس موضوعات مورد نظر آموزش دهد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد: معاونت فرهنگی در نظر دارد تا با برنامه ریزی انجام شده، اصول فنی روزنامه نگاری -شناخت خبر – اصول نگارشی -ضوابط قانونی و…. را به صورت مجازی و با استفاده از منابع آموزشی معتبر و اسلایدهای ویژه، به علاقه مندان بر اساس موضوعات مورد نظر آموزش دهد.
به منظور اجرای فعالیت های فرهنگی و انسجام بخشی این فعالیت ها در فضای مجازی ، این معاونت با توجه به جدول تنظیم شده ضمن تماس با برخی از مدیران مسئول نشریات دانشجویی در خصوص چگونگی فعالیت هر نشریه و شماره های انتشار یافته به تبادل نظر و بحث و بررسی پرداخت در این برنامه ضمن رایزنی در خصوص ادامه فعالیت ها به صورت مجازی نیز صحبت های صورت گرفت همچنین در خصوص زمان و تاریخ انتخابات شورای نشریات، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، با توجه به وضعیت به وجود امده همفکری لازم صورت پذیرفت تا ضمن برنامه ریزی لازم انجام فعالیت ها با استفاده از پتانسیل های موجود و با رشد بیشتری صورت گیرد.
لازم به ذکر است با توجه به جدول تنظیمی این برنامه ادامه دارد و با سایر مدیر مسئولان نشریات دانشجویی هم تماس گرفته خواهد شد.
همچنین در روزهای آتی جزئیات برگزاری دوره مجازی روزنامه نگاری به علاقه مندان اطلاع رسانی خواهد شد.