معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد: مسابقه مهدوی ویژه نوروز۹۹

🔹 کانون مهدویت در ایام نوروز برگزار می‌کند: #مسابقه_مهدوی با موضوع “وظایف منتظران