معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اعلام کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به نقل از مهندس محمد حسين نيكو نژاد معاون فرهنگي و اجتماعي، اردوي جهادي دانشجويان دانشگاه شهيد رجايي در استان كهكيلويه و بوير احمد در حال برگزاری است

اين اردو در دو بخش خواهران و برادران دانشجو و با همت بسيج دانشجويي و مشاركت  و پشتيباني معاونت  فرهنگي در حال برگزاري است
از فعاليت هاي قابل ذكر دانشجويان مي توان  به مشاركت در ساخت مسكّن روستايي و بر گزاري كلاس هاي  آموزشي تقويتي براي دانش آموزان عشايري نام برد
اين اردو در ادامه اردوي انجام شده در بهار سال جاري به منطقه ده دشت مَي باشد كه دانشجويان جهت تكميل پروژه هايي كه در فصل بهار آغاز نمودند اعزام شدند
هدف از برگزاري اردوهای جهادي علاوه بر رفع محروميت از مناطق كم برخوردار، بالابردن  روحيه جهادي بين دانشجويان است