معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:ارایه مشاوره حقوقی رایگان به۹نفراز اساتید و کارکنان توسط کارشناس دادگستری

در تاریخ دوشنبه ۲۰ آبانماه ۹ نفر از اساتید و کارکنان در جلسات انفرادی با کارشناس دادگستری تهران نشست داشتند و از مشاوره حقوقی بهره مند شدند .این برنامه با همکاری معاونت فرهنگی دادگستری و بصورت رایگان برای همکاران دانشگاه برگزار شد و در هفته های آینده نیز برگزار خواهد شد .زمان برگزاری حضور کارشناس دادگستری برای ارایه مشاوره های حقوقی در هفته های آینده اعلام خواهد شد .

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1_%db%b1%db%b3%db%b1%db%b7%db%b1%db%b3